1. Windmolen

Windmolens zijn machines  die de bewegingsenergie van de lucht (wind) omzetten in rotatie-energie van de wieken, die dan nuttig kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het opwekken van electriciteit (winturbine), het persen van olie uit oliehoudende zaden (oliemolen), het malen van graan (korenmolen), het zagen van hout (zaagmolen) of het verplaatsen van water (poldermolen).

Bij windmolens kan men twee hoofdtypen onderscheiden:

  • de vaak 'industriele' windmolens die dienen om elektriciteit op te wekken en in de laatste decennia van de twintigste eeuw als energiebron steeds belangrijker zijn geworden, zie daarvoor(winturbine);
  • de 'traditionele' windmolens, die tot in de achttiende eeuw van grote betekenis waren.


 

Powerwing van TenCa

De Powerwing is een concept voor een nieuw type windturbine die gebruikt maakt van een verticale pendelende mast met een draaibare wiek bovenop. Het conceptidee is van TenCa. Het concept is vastgelegd in een patent genaamd: ''Device for generating power from wind flow or water flow''. 


De wiek is gevormd als een vleugel van een vliegtuig, en zorgt voor stromingsverschil om de mast van links naar rechts te bewegen, tijdens deze beweging zal de wiek ook roteren om zo de stroming weer de andere kant op te bewegen. 

Deze pendelbeweging  van de mast (in combinatie met een vliegwiel en transmissie) wordt dan omgezet naar een roterende beweging die de generator aandrijft.


Voordelen van dit ontwerp zijn:

  • De Powerwing kan horizontaal opgebouwd worden waardoor  er geen hoge kranen bij de opbouw nodig zijn;
  • Al het onderhoud kan op maaiveld hoogte;
  • Het zwaartepunt vd gehele Powerwing bevindt zich op het maaiveld hoogte hierdoor heb je veel minder fundering nodig;
  • Bekabeling hoeft niet eerst 100 of meer meters omhoog naar de turbineCommerciële voordelen:

  • Minder geluidsoverlast omdat er geen neerslaande beweging van de wiek is zoals bij conventionele windturbine.
  • De pendel beweging moet een rustiger beeld geven dan roterende bladen, voor omwonende of passerende mensen.

Het project loopt al enige tijd en is voort gekomen uit een idee van Eric ten Cate met als doel de bouw en onderhoudskosten aanzienlijk te verlagen t.o.v.  conventionele windturbines. Omdat bij de conventionele windturbine veel kosten zitten bij het opbouwen van de turbine, door de grote fundering die gelegd moet worden en de zware hijskranen die nodig zijn om alles op hoogte te brengen, en ook het onderhoud is een stuk lastiger op hoogte. Het patent van de Powerwing staat op de naam van Eric ten Cate

De mast en wiek zijn al ontworpen maar nu moet de onderzijde van de Powerwing nog ontwikkeld worden , dit is momenteel  (10-05-2020) in volle gang.


2. Voerhuis TenCa Het TenCa voerhuis is bedacht om een voerhuis te maken wat klein en compact is tijdens transport en opslag (brievenbus pakket)

Het is een kliksysteem wat eenvoudig in elkaar kan worden gezet en van gerecycled kunststofmateriaal is gemaakt , er zijn natuurlijk meerder duurzame materialen mogelijk.
Er zijn verschillende ophang/bevestiging mogelijkheden mogelijk zoals op een paal, aan de muur, en hangend.